miesięcznik instytutu sztuki – okładka, logo i piktogramy / Art Institute's monthly – cover, logo & pictograms


logo


logo z informacjami - fragment / logo with info - fragment


pictogramy / pictograms


okładka / cover