w trakcie dyplomu – część linorytów przed wydrukiem / dyploma in progress – a part of linocuts before printing


galeria postaci / character's gallery