Gazeta Uniwersytecka – nowy layout (dyplom – część projektowa)


Open publication - Free publishing - More new layout


Nowy layout Gazety Uniwersyteckiej UŚ wykonany jako licencjacka praca
dyplomowa w pracowni projektowania graficznego, pod kierunkiem
dr. Tomasza Kipki i dr. Stefana Lechwara.


projekt logo GU i piktogramów w niej użytych