szkicownik projektanta


Projekt wykonany wspólnie z Magdaleną Falkiewicz w ramach zajęć 
z projektowania alternatywnego na WFP krakowskiej ASP. 

Jest on odpowiedzią na temat: Pamiątka z Wydziału Form Przemysłowych. 
Szkicownik projektanta dedykowany jest głównie projektantom, a także 
miłośnikom dizajnu. Zawiera w sobie oprócz pustej przestrzeni przeznaczonej 
na szkice, notatki – także informacje związane z historią wydziału, jak i definicje 
dotyczące informacji zdobywanych podczas edukacji na uczelni (np. z zakresu 
typografii, ergonomii, komunikacji wizualnej) oraz ciekawostki.