Konkursowy projekt logo Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Ostatnio zaprojektowałem logo na konkurs organizowany przez 
Komunikację Miejską w Krakowie dla tejże instytucji. Wyniki konkursu 
podane są tutaj: o tu! Gratuluję zwycięzcom.