Wystawa — zapraszam!Charaktery + Fobie będzie można zobaczyć na żywo w Krakowie!
Są to grafiki – linoryty, powstałe jako praca dyplomowa, wykonana
na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, w pracowni grafiki warsztatowej,
pod kierunkiem prof. Joanny Piech-Kalarus.

Serdecznie zapraszam.